Mijn basis

Ik vertrouw op mijn gevoel. Maar niet voor ik de feiten op een rijtje heb. Dus vind ik een wetenschappelijke basis voor mijn producten belangrijk.

Communicatiemethode van dr. Thomas Gordon

De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon (1918-2002) ontwikkelde rond 1950 een voor die tijd vooruitstrevend communicatiemodel. Dit model sloeg enorm aan vanwege de praktische toepasbaarheid en het uitgangspunt van gelijkwaardigheid tussen relaties ondanks een verschil in hiërarchie.  Gordon introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘no lose conflict resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties en ontwikkeling.

De Gordon® Communicatiemethode is universeel en omvat vijf belangrijke onderdelen:

  1. Het gedragsraam: het kader waarin je het gedrag van een ander en je eigen gedrag plaatst, zodat je snel ontdekt wie nu werkelijk het probleem heeft.
  2. Actief luisteren naar de ander: door een terugkoppeling op metaniveau over wat je van de ander hoort en begrijpt.
  3. Ik-boodschappen: een assertieve vorm van communicatie om je eigen grenzen aan te geven, van verklarend en vriendelijk tot confronterend.
  4. Overschakelen: tussen het actief luisteren en de ik-boodschappen, zodat je in emotioneel heftige situaties steeds tussen jezelf en de ander kunt schakelen.
  5. Conflicten oplossen: zowel behoefte-conflicten als waarde-conflicten, bijvoorbeeld met behulp van de geenverliesmethode.

Gordon behaalde de graad van PhD in de klinische psychologie onder dr. Carl Rogers. Samen met Carl Rogers en Abraham Maslow was hij grondlegger van de humanistische psychologie en werd hij drie keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

Thomas Gordon schreef verscheidene boeken waaronder Leader Effectiveness Training, L.E.T.  (in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel “Effectief Leidinggeven). 

Meer over Thomas Gordon

Meer over humanistische psychologie

Geweldloze Communicatie

Dr. Marshall Rosenberg (1934 – 2015) is grondlegger van Geweldloze Communicatie, ook wel bekend als Verbindende Communicatie of Nonviolent Communication (NVC). NVC  is een communicatiemodel met de intentie om vanuit mededogen te (leren) spreken en luisteren. Net als Thomas Gordon heeft Rosenberg gestudeerd en gewerkt bij dr. Carl Rogers, een van de grondleggers van de humanistische psychologie. Rosenberg werd daarnaast geïnspireerd door Manfred Max-Neef, en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

NVC leidt wereldwijd tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van relaties. Met NVC leer je luisteren naar de diepere behoeften van anderen en jezelf. Als je dit communicatiemodel toepast, zal je merken dat ieder mens slechts probeert universele waarden en behoeften te bevredigen. NVC richt zich op:

  1. Waarneming:  wat we zuiver waarnemen (niet hoe we daarover oordelen).
  2. Gevoel:  hoe we ons voelen bij die waarneming (niet hoe we erover denken).
  3. Behoefte:  als basis van wat we voelen (verantwoordelijkheid nemen).
  4. Verzoek:  concrete actie voorstellen om het leven te verrijken (geen eis).

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van NVC is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met enrespect voor eigen en andermans behoeften.

Marshall Rosenbergs boek Non-violent communication  is in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Geweldloze communicatie.

Meer over NVC

Punished by rewards

Alfie Kohn (geboren 15 oktober 1957) is een Amerikaans auteur en docent die verschillende onderwerpen heeft onderzocht, waaronder onderwijs, ouderschap en gedragswetenschappen. Hij wordt beschouwd als een leidende figuur in vooruitstrevend onderwijs. Hij bekritiseert veel traditionele aspecten van ouderschap, management en de (Amerikaanse) maatschappij in het algemeen. 

Kohn is de bedenker van de term Unconditional Parenting (UP) in Nederland Onvoorwaardelijk ouderschap genoemd. UP is een visie op opvoeden die voortkomt uit de humanistische psychologie. Kohn is hierbij sterk beïnvloed door Thomas Gordon; hij refereert in zijn boeken en lezingen vaak aan de gesprekken die hij met Gordon heeft gevoerd.

Twee van Kohn’s boeken, No Contest: The Case Against Competition (1986) en Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise, and Other Bribes (1993), beschrijven de destructieve werking van competitie en “pop behaviorisme” op het werk, in families en op scholen. Deze boeken trokken niet alleen de aandacht van leerkrachten, ouders en psychologen, maar ook van het bedrijfsleven. Vanwege de scherpe kritiek op beloning als middel om te motiveren werd Punished by rewards zelfs verplichte literatuur bij Amerikaanse business schools en bedrijven.

Meer over het werk van Alfie Kohn op het gebied van management

Meer over onvoorwaardelijk ouderschap

Power of vulnerability

Brené Brown (geboren 18 november 1965) is hoogleraar aan de Universiteit van Houston. Zij doet al twintig jaar onderzoek naar moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie. In 2010 gaf zij een TEDtalk over de kracht van kwetsbaarheid, met 35 miljoen views één van de meeste bekeken voordrachten ooit. 

Het uitgangspunt van Browns werk is dat kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Zij stelt dan ook dat mensen hun perfectionisme moeten laten varen, hun kwetsbaarheid moeten omarmen en uitdagingen aan moeten gaan. Gebaseerd op zeven jaar onderzoek naar de toekomst van leiderschap, stelt Brown dat leiderschap niet gaat over titels, status en macht. Een ware leider is iemand die verantwoordelijkheid neemt voor het herkennen van potentieel in mensen en ideeën, en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen. Met haar werk draagt ze in belangrijke mate bij aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers leren van fouten.

Brown schreef verscheidene boeken, waaronder Dare to Lead over leiderschap.

Brené Brown TEDTalk uit 2010

Meer weten? Ik beantwoord je vragen graag!

Meer lezen? Ga naar de literatuurlijst.