Algemene privacy en cookieverklaring

Bij het verlenen van onze diensten en als u gebruik maakt van de website van Spaarnheuvel en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer, tablet of telefoon achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Spaarnheuvel kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Deze verklaring gaat over onze beide websites en onze dienstverlening: het geldt dus voor bezoekers van onze website, maar bijvoorbeeld ook als u een vraag stelt via een contact formulier, een e-mail stuurt, een opleiding bij ons volgt of u aanmeldt voor een nieuwsbrief. 

Websites van derden

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Spaarnheuvel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Deze verklaring is voor het laatste aangepast op 25 februari 2019.

Privacyverklaring:

Contactgegevens

De website www.spaarnheuvel.nl en de eventuele persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Spaarnheuvel.

Adres: Spaarnheuvel, Wüstelaan 59, 2082 AB, Santpoort Zuid.

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kunt u altijd contact opnemen via https://spaarnheuvel.nl/contact/ 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van de website van Spaarnheuvel en andere producten en/of diensten, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter: 

 • Als u contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon, facebook of twitter – dan slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.
 • Als u een vraag aan ons stelt via het contactformulier op de website spaarnheuvel.nl dan vult u uw e-mailadres in om een antwoord van ons te kunnen krijgen.
 • Als u zich opgeeft voor één van onze trainingen, dan vragen wij u uw naam, geboortedatum, adres, e-mail, bedrijf- en betaalgegevens en telefoonnummer bij ons achter te laten.
 • Als u een training bij ons volgt of gevolgd heeft dan verwerken wij daarnaast de intakegegevens.

Wat doen we met uw gegevens?

Spaarnheuvel bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Het leveren van de diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het doen van onderzoek naar de belangstellenden voor opleidingen en de producten en diensten die zij afnemen;
 • Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na uw toestemming.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening
 • Beschermingen van de financiële belangen
 • Verbetering van dienstverlening
 • Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Spaarnheuvel zal uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat Spaarnheuvel uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Spaarnheuvel zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Spaarnheuvel streeft ernaar uw gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden.

Met wie deelt Spaarnheuvel uw gegevens?

Spaarnheuvel gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Spaarnheuvel soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen. Spaarnheuvel kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruikmaken van diensten van derden, zoals IT-leveranciers van onze website, accountants of boekhouders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden.

In de overige gevallen delen we uw gegevens natuurlijk alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie Spaarnheuvel uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als Spaarnheuvel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame

Soms neemt Spaarnheuvel contact met u op, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van een aanbieding of om informatie te geven over een nieuwe dienst. Of en op welke manier we dat doen hangt ervan af of u ons toestemming hebt gegeven. Bovendien kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen.

Hier kunt u lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier Spaarnheuvel contact met u kan opnemen. Verderop kunt u lezen hoe u kunt aangeven dat u niet meer wilt dat contact met u wordt opgenomen.

Spaarnheuvel kan in de volgende gevallen contact met u opnemen:

 • Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief en/of blogs. U kunt zich dan altijd weer afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. 
 • Als u zich heeft opgegeven voor een leergang, dan kan Spaarnheuvel  u belangrijke praktische informatie over die leergang sturen. Het is belangrijk dat u deze informatie ontvangt. 
 • Als u hebt aangegeven dat u informatie wilt ontvangen van ons, dan kunt u per e-mail een reactie van Spaarnheuvel verwachten. 
 • In overleg met u en op uw verzoek kunt u worden ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven en/of blogs. 

Communicatie van Spaarnheuvel

Als u geen berichten van Spaarnheuvel  meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. U kunt dat doen door een mail te beantwoorden met “verwijder mijn gegevens” of een link in een door Spaarnheuvel verstuurd bericht te klikken. U kunt zich dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Spaarnheuvel  over u heeft. U kunt Spaarnheuvel ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op https://spaarnheuvel/contact/ vindt u de contactgegevens. 

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spaarnheuvel, laat het ons dan vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookie-verklaring:

De website www.spaarnheuvel.nl maakt gebruik van onderstaande cookies.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Analytische cookies

Op deze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Spaarnheuvel  gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.